ผู้บริหาร

พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมายของโรงเรียน
กลยุทธ์ของโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
ผล O-NET,B-NET
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เว็บนักเรียน
นักเรียนทุน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆชัดเจน
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2013
ปรับปรุง 25/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 5321890
Page Views 5731708
เพลงโรงเรียน
มาร์ชโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา

มาร์ชโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา

          โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา                                 แหล่งวิชาพัฒนาชุมชน

ให้ความรู้ให้โอกาสพระเณรฝึกตน                                อดทนมีความรู้คู่คุณธรรม

          การศึกษาไร้พรหมแดนขวางกัน                        มุ่งมันทำความดีมีใจงาม

วินัยดีวิชาการเลิศล้ำ                                             มีศีลธรรมนำความรู้สู่ความเจริญ

          (ซ้ำ)พระพุทธองค์เป็นแบบอย่างทางชีวิต              กรรมลิขิตทำดีมีสรรเสริญ

ปฏิเวธคือหลักชัยให้เผชิญ                                        เหลือง-แดงก้าวเดิน เก่ง ดีมีสุขใจ

          โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา                                 ศีล สมาธิ ปัญญา นำวิชาก้าวไกล

พัฒนารวมศรัทธาประสานใจ                                    สร้างสรรค์ให้ศรีวิไลไปชั่วกาล


 

ประพันธ์โดย ปรีญาวัฒน์ จันทร์สงห์
นกขมิ้นเหลืองอ่อน

 

 

 

 
 
 
 

เหมือนนกขมิ้นเหลืองอ่อน

 

เหมือนนกขมิ้น เหลืองอ่อน                                      บินจรจากรัง

สิ่งที่มุ่งหวัง ยังมองไม่เห็น                                                  อาศัยวัดวาอาราม

ถูกเขาประณามทุกเช้าเย็น                                                ว่าเราเป็นผู้สิ้นหนทาง

          ต้องสู้ต้องทนดิ้นรนทุกอย่าง                                     เพื่อสิ่งที่หวังจะได้มองเห็น

พึ่งพาวัดกลางเขียนอ่าน                                                   หาประสบการณ์ฝ่าความลำเข็ญ

เพื่อความร่มเย็น                                                           เป็นที่พักใจ

          (ซ้ำ)เรียนธีร วิทยา คุ้มค่ารายจ่าย                               ช่วยครอบครัวได้ไม่ให้ขัดสน

หากไกลจากยาเสพย์ติด                                                   ทุกชนิดไม่ต้องกังวล

ขออุทิศตนเพื่อศาสนา                                                     อย่ามองพระเณรเหมือนเดนสังคม

โปรดอย่าทับถมเหมือนดัง ไร้ค่า                                           ขอจงเทิดทูล  หนุนค้ำ

ให้เป็นผู้นำศาสนา                                                         โปรดจงศรัทธาช่วยกันอุ้มชู
 
 
ประพันธ์โดย : แสงดาว  นิลพยัค
 
 
 
เสียงจากนกขมิ้น
 
 
 
 

 
 
 

เหมือนนกขมิ้นเหลืองอ่อน

 

เหมือนนกขมิ้น เหลืองอ่อน                                      บินจรจากรัง

สิ่งที่มุ่งหวัง ยังมองไม่เห็น                                                  อาศัยวัดวาอาราม

ถูกเขาประณามทุกเช้าเย็น                                                ว่าเราเป็นผู้สิ้นหนทาง

          ต้องสู้ต้องทนดิ้นรนทุกอย่าง                                     เพื่อสิ่งที่หวังจะได้มองเห็น

พึ่งพาวัดกลางเขียนอ่าน                                                   หาประสบการณ์ฝ่าความลำเข็ญ

เพื่อความร่มเย็น                                                           เป็นที่พักใจ

          (ซ้ำ)เรียนธีร วิทยา คุ้มค่ารายจ่าย                               ช่วยครอบครัวได้ไม่ให้ขัดสน

หากไกลจากยาเสพย์ติด                                                   ทุกชนิดไม่ต้องกังวล

ขออุทิศตนเพื่อศาสนา                                                     อย่ามองพระเณรเหมือนเดนสังคม

โปรดอย่าทับถมเหมือนดัง ไร้ค่า                                           ขอจงเทิดทูล  หนุนค้ำ

ให้เป็นผู้นำศาสนา                                                         โปรดจงศรัทธาช่วยกันอุ้มชู
 
 
ประพันธ์ : ปรีญาวัฒน์  จันทร์สิงห์
 
 
 
ชีวิตของการบวชเรียน

ชีวิตของการบวชเรียน

 

ฉันบวชเรียน พากเพียร เพื่อความรู้                              จึงต่อสู่ เพื่อให้คน เข้าใจ

โปรดอย่ามอง พระเณร ไร้ความหมาย                                    ที่ดีได้ ก็เพราะ บวชเข้ามา

พากเพียร เรียนธรรมบาลี                                                 ใช้ศักดิ์ศรี ที่มี อยู่ในตัว

เพื่อไม่ให้ วัดกลางนั้น หมองมัว                                            ต้องทำตัว เป็นเณร นิสัยดี

          ฉันบวชมา ต้องเรียน อยู่เดียวดาย                               จุดมุ่งหมาย ของฉัน คือความดี

เป็นสิ่งเดียว ที่ตัว พระเณรมี                                               อยากให้ ญาติโยมนี้ ช่วยเข้าใจ

ปริยัติ  ธีรวิทยา                                                           ยืนหยัดมา จนถึง ทุกวันนี้

หวังจะสร้าง พระเณร เป็นคนดี                                           คือสิ่งนี้ ที่ครู ได้ตั้งใจ

เปรียบดัง ต้นไม้ ให้ร่มเงา                                        สั่งสอนเรา หลายรุ่น ให้จบมา

ไม่เคย ละเลย ไปสักครา                                                   ตลอดมา ครูนี้ ชั่งจริงใจ

จนศิษย์นี้ ได้พบ กับความหวัง                                             ได้ทำตาม ความฝัน ที่วาดไว้

อนาคต ศิษย์นี้ ยังอีกไกล                                                  ต้องอาศัย คำสอน ของคุณครู

          (ซ้ำ)จากเด็กชายเกิดมาตาดำๆ                                   ชีวิตยังเปื้อน โคลนแดน ลมฝน

จากเด็กชาย ลูกชาวนา เกิดมาจน                                        ชีวิตตน พอมีค่า เพราะผ้าไตร

สำนึกคุณ สำนึกใน ปริยัติ                                                 สำนึกใน โรงเรียนวัด ดัดนิสัย

จะจดจำ ชื่อนี้ ตลอดไป                                                   ตลอดไป ว่า ธีรวิทยา
 
 
 
 
เพลงโรงเรียน สร้างจาก โปรแกร Swish Max
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา แผนกสามัญศึกษา วัดกลาง(พระอารามหลวง)
ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 044614034 
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 11 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ