ผู้บริหาร

พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมายของโรงเรียน
กลยุทธ์ของโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
ผล O-NET,B-NET
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เว็บนักเรียน
นักเรียนทุน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆชัดเจน
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2013
ปรับปรุง 15/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 5436580
Page Views 5848577
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

รายวิชากลุ่มสาระ

การเรียนรู้

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ภาค ๑

ภาค ๒

ภาค ๑

ภาค ๒

ภาค ๑

ภาค ๒

พฐ.

พต.

พฐ.

พต.

พฐ.

พต.

พฐ.

พต.

พฐ.

พต.

พฐ.

พต.

ภาษาไทย

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

คณิตศาสตร์

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

วิทยาศาสตร์

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

สังคมศึกษาฯ

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

 

  ประวัติศาสตร์

๒๐

 

๒๐

 

๒๐

 

๒๐

 

๒๐

 

๒๐

 

สุขศึกษาฯ

๔๐

 

๔๐

 

๔๐

 

๔๐

 

๔๐

อ่าน 1403 ครั้ง -->

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา แผนกสามัญศึกษา วัดกลาง(พระอารามหลวง)
ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 044614034 
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 11 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ