ผู้บริหาร

พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมายของโรงเรียน
กลยุทธ์ของโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
ผล O-NET,B-NET
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เว็บนักเรียน
นักเรียนทุน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆชัดเจน
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2013
ปรับปรุง 15/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 5436612
Page Views 5848609
ผล O-NET,B-NET
ผล O-NET,B-NET ม.3

ระดับการศึกษา

สาขาวิชาที่เรียน

คะแนน

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

(O-NET)

๑. ภาษาไทย

47.64

๒. คณิตศาสตร์

48.73

๓. วิทยาศาสตร์

27.76

๔. สังคมศึกษา

41.39

๕. สุขศึกษา

55.08

๖. ศิลปะ

38.05

๗. การงานอาชีพ

38.13

๘. ภาษาอังกฤษ

24.00

(B-NET)

1. พุทธประวัติและธรรมวินัย

41.43

2. ศาสนปฏิบัติ

44.44

3. ภาษาบาลี

33.73

ผล O-NET,B-NET ม.6

ระดับการศึกษา

สาขาวิชาที่เรียน

คะแนน

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

(O-NET)

. ภาษาไทย

35.41

2. คณิตศาสตร์

15.29

3. วิทยาศาสตร์

29.96

4. สังคมศึกษา

34.38

5. สุขศึกษา

49.26

6. ศิลปะ

26.59

7. การงานอาชีพ

39.65

8. ภาษาอังกฤษ

18.06

(B-NET)

1. พุทธประวัติและธรรมวินัย

45.38

2. ศาสนปฏิบัติ

32.35

3. ภาษาบาลี

42.00

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา แผนกสามัญศึกษา วัดกลาง(พระอารามหลวง)
ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 044614034 
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 11 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ