ผู้บริหาร

พระมงคลสุตกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมายของโรงเรียน
กลยุทธ์ของโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
ผล O-NET,B-NET
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เว็บนักเรียน
นักเรียนทุน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆชัดเจน
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2013
ปรับปรุง 29/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 4139850
Page Views 4471802
นักเรียนทุน
นักเรียนทุน

นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี    จากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

           1.  สามเณรการันต์  ยามดี  รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2547

           2สามเณรทศพร ส้มเขียวหวาน  รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2549

           3.  สามเณรภานุมาศ  แก้วชนะ  รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2550

           4สามเณรธวัชชัย  หอมขจร   รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2551

           5สามเณรสุวัฒน์  ขวัญอ่อน  รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2552

           6สามเณรอาทิตย์  แสงขาว  รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2553

           7.  สามเณรโกเมนท์  พนุมรัมย์  รุ่นที่ 7  ประจำปีการศึกษา 2554

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา แผนกสามัญศึกษา วัดกลาง(พระอารามหลวง)
ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 044614034 
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 11 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ