ผู้บริหาร

พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมายของโรงเรียน
กลยุทธ์ของโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
ผล O-NET,B-NET
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เว็บนักเรียน
นักเรียนทุน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆชัดเจน
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2013
ปรับปรุง 25/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 5321885
Page Views 5731703
ภาพกิจกรรม

พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุม ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๔
( จำนวน 0 รูป / ดู 27 ครั้ง )
ตำนาน...วันแม่ ที่ลูกควรรู้
( จำนวน 0 รูป / ดู 36 ครั้ง )
บิณฑบาต ณ วัดจินดาราม บ้านผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
( จำนวน 0 รูป / ดู 362 ครั้ง )
มหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่21 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
( จำนวน 0 รูป / ดู 281 ครั้ง )
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ สวนพ่อเอี่ยมพุทธเกษตร บ้านผไทรินทร์
( จำนวน 0 รูป / ดู 326 ครั้ง )
ไหว้ครูปีการศึกษา 2560
( จำนวน 0 รูป / ดู 323 ครั้ง )
พิธีสามีจิกรรมผู้จัดการโรงเรียน
( จำนวน 0 รูป / ดู 804 ครั้ง )
นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 0 รูป / ดู 869 ครั้ง )
อบรรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในปี59
( จำนวน 0 รูป / ดู 777 ครั้ง )
วันไหว้ครูปีการศึกษา2559
( จำนวน 0 รูป / ดู 879 ครั้ง )
เตรียมการแข่งขันทักษะครั้งที่ ๑๘
( จำนวน 16 รูป / ดู 1775 ครั้ง )
ทัศนศึกษาชลบุรี ปี 2557
( จำนวน 12 รูป / ดู 1283 ครั้ง )
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา แผนกสามัญศึกษา วัดกลาง(พระอารามหลวง)
ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 044614034 
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 11 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ