ผู้บริหาร

พระมงคลสุตกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมายของโรงเรียน
กลยุทธ์ของโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
ผล O-NET,B-NET
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เว็บนักเรียน
นักเรียนทุน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆชัดเจน
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2013
ปรับปรุง 06/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 3885933
Page Views 4209996
ภาพกิจกรรม

พิธีสามีจิกรรมผู้จัดการโรงเรียน
( จำนวน 0 รูป / ดู 470 ครั้ง )
นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 0 รูป / ดู 501 ครั้ง )
อบรรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในปี59
( จำนวน 0 รูป / ดู 430 ครั้ง )
วันไหว้ครูปีการศึกษา2559
( จำนวน 0 รูป / ดู 503 ครั้ง )
เตรียมการแข่งขันทักษะครั้งที่ ๑๘
( จำนวน 16 รูป / ดู 1219 ครั้ง )
ทัศนศึกษาชลบุรี ปี 2557
( จำนวน 12 รูป / ดู 1000 ครั้ง )
ภาพกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ ๑๗
( จำนวน 0 รูป / ดู 1437 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักเรียนปี2559
( จำนวน 0 รูป / ดู 1265 ครั้ง )
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
( จำนวน 0 รูป / ดู 1075 ครั้ง )
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปลูกป่า
( จำนวน 0 รูป / ดู 987 ครั้ง )
กิจกรรมการเรียนสอนสอน วิชาคอมพิมเตอร์เบื้องต้น
( จำนวน 10 รูป / ดู 1534 ครั้ง )
กิจกรรมการเรียนสอนสอน งานกราฟฟิกเบื้องต้น
( จำนวน 10 รูป / ดู 1258 ครั้ง )
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา แผนกสามัญศึกษา วัดกลาง(พระอารามหลวง)
ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 044614034 
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 11 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ