ผู้บริหาร

พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมายของโรงเรียน
กลยุทธ์ของโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
ผล O-NET,B-NET
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เว็บนักเรียน
นักเรียนทุน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆชัดเจน
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2013
ปรับปรุง 25/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 5321883
Page Views 5731701
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ ๑๗
( จำนวน 0 รูป / ดู 1709 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักเรียนปี2559
( จำนวน 0 รูป / ดู 1528 ครั้ง )
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
( จำนวน 0 รูป / ดู 1237 ครั้ง )
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปลูกป่า
( จำนวน 0 รูป / ดู 1163 ครั้ง )
กิจกรรมการเรียนสอนสอน วิชาคอมพิมเตอร์เบื้องต้น
( จำนวน 10 รูป / ดู 1775 ครั้ง )
กิจกรรมการเรียนสอนสอน งานกราฟฟิกเบื้องต้น
( จำนวน 10 รูป / ดู 1434 ครั้ง )
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ใหม่
( จำนวน 10 รูป / ดู 1303 ครั้ง )
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
( จำนวน 7 รูป / ดู 1110 ครั้ง )
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ครั้งที่ 1
( จำนวน 25 รูป / ดู 2122 ครั้ง )
โครงการรักษาความปลอดภัยและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
( จำนวน 70 รูป / ดู 3540 ครั้ง )
ถวายจีวรก่อนเปิดเทอม ปี การศึกษา 2556
( จำนวน 6 รูป / ดู 934 ครั้ง )
ถวายของใช้ส่วนตัว ประจำปีการศึกษา 2556
( จำนวน 83 รูป / ดู 4077 ครั้ง )
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา แผนกสามัญศึกษา วัดกลาง(พระอารามหลวง)
ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 044614034 
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 11 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ