ผู้บริหาร

พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมายของโรงเรียน
กลยุทธ์ของโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
ผล O-NET,B-NET
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เว็บนักเรียน
นักเรียนทุน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆชัดเจน
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2013
ปรับปรุง 15/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 5436540
Page Views 5848537
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ได้จัดงานยกย่องกวีเอก เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2556
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ได้จัดงานยกย่องกวีเอก เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2556 โดยจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อนำประวัติผลงานของท่านกวีเอกสุนทรภู่มานำเสนออย่างแพร่หลา


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน เวลา 13.00 น. ที่หอพระไตรปิฎก วัดกลาง(พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พระมหาบุญถิ่น ปุญฺญสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2556 ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดขึ้น โดยมีนางสาวมนต์วิภา คำแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรีย

... 
ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานมีการจัดทำนิทรรศการ, การโต้วาที ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ญัตติ “ปี่พระอภัยยิ่งใหญ่กว่าศรพระราม”, การอ่านทำนองเสนาะ (กลอนสุภาพ,โคลงสี่สุภาพ) การอ่านร้อยแก้ว(ประกอบบทความ) การแสดงละครของนักเรียน และสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม


พระมหาบุญถิ่น ปุญฺญสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า วันสุนทรภู่จะตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน ได้มีประสบการณ์ตรง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันบุคคลสำคัญของชาติ และเป็นการนำประวัติ ผลงานของท่านกวีเอกสุนทรภู่มานำเสนอให้แพร่หลาย รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมแสดงความเคารพ ยกย่อง เทิดทูน และน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีดังกล่าวและทำให้นักเรียนรู้สึกซาบซึ้งในผลงานของครูกลอนสุนทรภู่


อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มอบหมายให้นักเรียน ที่เรียนในรายวิชาภาษาไทย ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และนักเรียนรุ่นพี่เป็นแกนหลัก และยังได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในกิจกรรมต่างๆ ก็เชื่อว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะทำให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการจัดกิจกรรม สามารถนำองค์ความรู้จากการจัดกิจกรรมไปจัดกิจกรรมวันสำคัญอื่นๆ ได้ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนได้เห็นคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจ และร่วมกันเทิดทูนเกียรติบุคคลสำคัญของชาติ และของโลก
ดูเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 56  
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา แผนกสามัญศึกษา วัดกลาง(พระอารามหลวง)
ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 044614034 
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 11 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ