ผู้บริหาร

พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมายของโรงเรียน
กลยุทธ์ของโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
ผล O-NET,B-NET
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เว็บนักเรียน
นักเรียนทุน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆชัดเจน
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2013
ปรับปรุง 15/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 5436574
Page Views 5848571
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ครั้งที่ 1 เทอมที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
                  เนื่องจาก ทางโรงเรียนฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของนักเรียน  เพราะสุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเยาวชนในวัยเรียน ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้ค้นพบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นผลทำให้นักเรียนสามารถเรียนได้เต็มความรู้ ความสามารถ ด้วย   สุขบัญญัติ 10 ประการ

                    1.  ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด  

                    2.  รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง 


                    3.  ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย  

                    4.  กินอาหารสุกสะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด 

                         สีฉูดฉาด
 

                    5.  งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการสำส่อนทางเพศ

                    6.  สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 

                    7.  ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท


                    8.  ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี

                    9.  ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ  


                   10. มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสังคม 
  
   

              ทางโรงเรียนฯ จึงได้เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 5 ท่าน มาทำการตรวจสุขภาพนักเรียน ในวัน จันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม  2556  เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ใต้อาคารเรียน
              นักเรียนลงทะเบียน เวลา 12.30 น.โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 56  
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา แผนกสามัญศึกษา วัดกลาง(พระอารามหลวง)
ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 044614034 
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 11 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ