ผู้บริหาร

พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมายของโรงเรียน
กลยุทธ์ของโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
ผล O-NET,B-NET
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เว็บนักเรียน
นักเรียนทุน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆชัดเจน
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2013
ปรับปรุง 15/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 5436581
Page Views 5848578
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาและพิธีมอบโล่พระปริยัติธรรมแผนกธรรมดีเด่น วัน

กำหนดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาและพิธีมอบโล่พระปริยัติธรรมแผนกธรรมดีเด่น
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
อาคารหอประชุมพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
...............................
การชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบแบบใหม่ สำหรับสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะอธิบายในชวง 10.00-11.00 น.
หากมีสิ่งใดทีไม่ชัดเจน จะขอชี้แจง/ตอบเพิ่มเติมในภาคบ่ายครับ

ผู้เข้าประชุม (ประมาณ 650 รูป/คน):
- เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด ๗๗ จังหวัด (มหานิกาย)
- เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด ๕๙ จังหวัด (ธรรมยุต)
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต 183 คน
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต 42 คน
- สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 77 คน
- ผู้แทนอาชีวศึกษาจังหวัด 77 คน
- ผู้แทนสำนักงาน กศน. จังหวัด 77 คน
- ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 คน
- วิทยากร ผู้แทนหน่วยงาน และ คณะทำงานในส่วนกลาง

ข้อมูลจาก พระกฤษณะ@กองธรรม

โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 59  
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา แผนกสามัญศึกษา วัดกลาง(พระอารามหลวง)
ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 044614034 
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 11 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ