ผู้บริหาร

พระมงคลสุตกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมายของโรงเรียน
กลยุทธ์ของโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
ผล O-NET,B-NET
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เว็บนักเรียน
นักเรียนทุน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆชัดเจน
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2013
ปรับปรุง 15/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 5108282
Page Views 5513857
ฝ่ายบริหาร
ชื่อ-สกุล : พระมงคลสุตกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๑๘๗๗๖๔๗๒
อีเมล์ : boontin_2554@hotmail.com
ที่อยู่ :
วัดกลางพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 นักธรรมชั้นเอก กรมการศาสนา
2536 เปรียญธรรม 7 ประโยค กรมการศาสนา
2540 พุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2547 การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
18 ธ.ค.32 สำนักเรียนศาสนศึกษาวัดกลางบุรีรัมย์ ครูสอนปริยัติธรรม
1 ม.ค.40 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ครูใหญ่
1 มิ.ย.44 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 พ.ค.50 โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1 มิ.ย.50 สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18 ก.ย.50 วัดกลาง(พระอารามหลวง) จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556
2 รางวัลผู้บริหารดีเด่นโรงเรียนปริยัติธรรม
3 รางวัลผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
4 รางวัลผู้บริหารดีเด่น
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา แผนกสามัญศึกษา วัดกลาง(พระอารามหลวง)
ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 044614034 
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 11 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ