ผู้บริหาร

พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมายของโรงเรียน
กลยุทธ์ของโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
ผล O-NET,B-NET
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เว็บนักเรียน
นักเรียนทุน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆชัดเจน
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2013
ปรับปรุง 15/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 5436517
Page Views 5848514
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรศราวุฒิ ประเสริฐรัมย์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรโกเมนทร์ พนุมรัมย์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
เบอร์โทร : 083-7488892
อีเมล์ : god_2079@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรธรีะพงษ์ คืนรัมย์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรธีระ วิชายงค์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : พระประยงค์ แพงทรัพย์
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรโกเมนทร์ พนุมรัมย์
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรธวัชชัย พละพันธ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรนพนัย เย็นจิตร
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรสุรกานต์ เชิดฉาย
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรธนกรณ์ ชุ่มจิตร
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรนิติศาสตร์ สาโรจน์
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรวิทยา ดีไชยรัมย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรธนาธิต กระแสอินทร์
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรธรีะพงษ์ คืนรัมย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรธีระ วิชายงค์
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรสมศักดิ์ แก้วอรสาร
ตำแหน่ง : ฝ่ายรักษาความสะอาด
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรสราวุธ เผือคำภู
ตำแหน่ง : ฝ่ายรักษาความสะอาด
ระดับชั้น :
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา แผนกสามัญศึกษา วัดกลาง(พระอารามหลวง)
ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 044614034 
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 11 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ