ผู้บริหาร

พระมงคลสุตกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมายของโรงเรียน
กลยุทธ์ของโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
ผล O-NET,B-NET
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เว็บนักเรียน
นักเรียนทุน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆชัดเจน
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2013
ปรับปรุง 30/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 4873115
Page Views 5269264
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การเจริญพระพุทธมนต์(สวดมนต์ถวายพรพระ) ระดับจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อนักเรียน : สามเณรมนสิทธิ์ เข็มรัตร
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2556,14:29   อ่าน 854 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การเจริญพระพุทธมนต์(สวดมนต์ถวายพรพระ) ระดับจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อนักเรียน : สามเณรวสันต์ คะเรรัมย์
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2556,14:28   อ่าน 850 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การเจริญพระพุทธมนต์(สวดมนต์ถวายพรพระ) ระดับจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อนักเรียน : สามเณรฉัตรมงคล ชำรัมย์
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2556,14:27   อ่าน 832 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการการแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : สามเณรโกเมนทร์ พนุมรัมย์
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2556,14:25   อ่าน 848 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : สามเณรนัทธพงษ์ ชำมะลี
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2556,14:24   อ่าน 866 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การสอบวิชาพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : พระประยงค์ แพงรัมย์
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2556,14:22   อ่าน 824 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : สามเณรทรงพล โชคเหมาะ
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2556,14:21   อ่าน 863 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาสุขศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : สามเณรภูภา ปะรัมย์
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2556,14:20   อ่าน 864 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาภาษาบาลี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : สามเณรอนันต์ คงทรัพย์
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2556,14:19   อ่าน 833 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : สามเณรอเนกลาภ ประตูชัย
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2556,14:17   อ่าน 864 ครั้ง

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา แผนกสามัญศึกษา วัดกลาง(พระอารามหลวง)
ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 044614034 
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 11 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ