ผู้บริหาร

พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมายของโรงเรียน
กลยุทธ์ของโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
ผล O-NET,B-NET
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เว็บนักเรียน
นักเรียนทุน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆชัดเจน
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2013
ปรับปรุง 15/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 5436573
Page Views 5848570
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เป็นคณะกรรมการ ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ
ชื่ออาจารย์ : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2557,21:22  อ่าน 834 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง การเขียนบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2557,21:16  อ่าน 802 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นวิทยากรอบรม เรื่องการวัดและประเมินผล
ชื่ออาจารย์ : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2557,21:15  อ่าน 801 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นวิทยากรอบรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2557,21:14  อ่าน 790 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นวิทยากรอบรมวิชาธรรมวินัย
ชื่ออาจารย์ : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2557,21:13  อ่าน 811 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมดีเด่น ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2556,12:03  อ่าน 1005 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์เกื้อกูลกิจกรรมศูนย์พระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ พ.ศ. 2550
ชื่ออาจารย์ : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,07:35  อ่าน 1038 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล เหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันหนังสือทำมือ ระดับช่วงชั้นที่ 3 พ.ศ. 2552
ชื่ออาจารย์ : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2556,09:52  อ่าน 1155 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2553
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมนต์วิภา คำแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2556,13:25  อ่าน 801 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์เกื้อกูลกิจกรรมศูนย์พระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ พ.ศ. 2542
ชื่ออาจารย์ : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2556,10:30  อ่าน 830 ครั้ง
รายละเอียด..

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา แผนกสามัญศึกษา วัดกลาง(พระอารามหลวง)
ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 044614034 
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 11 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ